ЦПЛР - Плевен
Център за работа с деца

Клуб "Млад еколог" - ръководител Галя Лачева

 

Дейността в клуб „Млад еколог“ има познавателен и практико-приложен характер.

Децата се запознават с богатството и многообразието на природата, с растенията и

защитените растителни и животински видове.

Изработват постери, картини, изделия от природни и отпадни материали.

    

Участват активно в различни конкурси за природата, Деня на земята, Деня на водата.

Възпитават се да я опазват чиста и да не я замърсяват, а да я обогатяват.

 

 Всички заедно трябва да се стремим да не замърсяваме природата, както и водата, защото водата е извор на живот, а Природата – наш дом.

„Да живеем в хармония с Природата“, това е мотото, девиза на децата, които работят в Клуб „ Млад еколог“.       

                          

Заповядайте и Вие !