ЦПЛР - Плевен
Център за работа с деца

Летни ваканционни дни 2021г.

Уважаеми родители, мили деца от 01.07.2021г. Център за подкрепа за личностното развитие – Център за работа с деца, гр. Плевен започва Летни ваканционни дни , който дават възможност на децата на Плевен свободно да рисуват, спортуват, танцуват, пеят и творят.

Всеки родител трябва да попълни декларация, с която да заяви воля и съгласие детето да бъде включено в Летните ваканционни дни, организирани от ЦПЛР – ЦРД, гр. Плевен.

Формулярът е публикуван на сайта и фейсбук страницата на институцията.

За повече информация позвънете на следните телефони:

0887216541- Директор

0879375109 и 064/802489- Канцелария