ЦПЛР - Плевен
Център за работа с деца
Основно меню

Новини и Събития

"Защо обичам Плевен" - НАГРАДЕНИ

"Защо обичам Плевен"
ЦПЛР-ЦРД-Плевен реализира успешно проект-"ЕДНА ПОСОКА-МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ. АКТУАЛНИ ЗНАНИЯ ЗА ДИГИТАЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ", програма „Еразъм +“ - ЦПЛР - Плевен

ЦПЛР-ЦРД-Плевен реализира успешно проект-"ЕДНА ПОСОКА-МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ. АКТУАЛНИ ЗНАНИЯ ЗА ДИГИТАЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ", програма „Еразъм +“

    ЦПЛР-ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА–гр. Плевен реализира успешно мобилност 2,структириран курс - “Обучение и геймификация в класната стая“, по проект: № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000132164 „Една посока - много възможности. Актуални знания за дигиталната еволюция“, ...
Информация за родителите - ЦПЛР - Плевен

Информация за родителите

Центърът предлага възможности за организиране и провеждане на училищни тържества, празници, общоградски детски празници, участие на творческите ансамбли  в училищни празници. Всички дейности в Центъра за работа с деца са безплатни!!! Информация на тел.:064/ 802 489; 0879/375 ...