ЦПЛР - Плевен
Център за работа с деца
Основно меню

Информация за родителите

Центърът предлага възможности за организиране и провеждане на училищни тържества, празници, общоградски детски празници, участие на творческите ансамбли  в училищни празници.

Всички дейности в Центъра за работа с деца са безплатни!!!

Информация на тел.:064/ 802 489; 0879/375 109; 0887216541