ЦПЛР - Плевен
Център за работа с деца

Школа по керамика и грънчарство - ръководител Вяра Савова

 

Школи по керамика и грънчарство, живопис и графика

 Школата по керамика към Център за работа с децата – Плевен

с ръководител Вяра Савова съществува от 1987 година. По-късно към нея са създадени школа по грънчарство и школа по натурно рисуване,

която преминава в школа по живопис и графика.

Над 1000 деца на възраст 5 до 19 годишна са преминали обучение за работа с глина, с грънчарско колело, различни живописни и графични техники, реализирайки своето въображение в художествени творби.

Деца от школите са носители на 71 отличия и 8 медала от международни и 725 награди от национални, областни и общински конкурси за детско творчество.

Школите са организатор на Общински конкурси и изложби, участват в различни социални и благотворителни проекти.

Деца от школите участват в пленери по изобразително изкуство.

Вяра Савова е носител е на отличия, като ръководител на школите. Като художник има 9 самостоятелни изложби и участия в Национални и групови изложби.