ЦПЛР - Плевен
Център за работа с деца

Школа по народни танци в детските градини - ръководители Петя Стоянова и Цветомир Диков

Школата за Народни танци в Детски градини е създадена през 2012 година към ЦРД- Плевен. Нейни ръководители са Цветомир Диков и Петя Стоянова.

Целта на Школата е да породи любов към българския фолклор и традиции в детските сърца. Чрез забавни музикално-танцови игри, песни, музика и обичаи създава една весела и творческа

Атмосфера!