ЦПЛР - Плевен

Център за работа с деца

Основно меню

ЦПЛР - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА
Община Плевен

 

СЪОБЩЕНИЕ

 Уважаеми родители, деца и ученици!

         С радост Ви съобщаваме, че от 16.02.2023 год. ЦПЛР-Център за работа с деца-Плевен 

е достъпен за деца със специални образователни потребности.

Вънщната и вътрешната платформа са изградени по проект "Осигуряване на достъпна среда

в ЦПЛР-ЦРД", благодарение на Агенция за хората с увреждания и Община Плевен.

От новата 2023 год. ЦПЛР-ЦРД се радва и на нов компютърен кабинет и обновена Актова зала.

                                                      За повече информация разгледайте нашата галерия.

 

Очакваме Ви!

          

От  ръководството на ЦПЛР-ЦРД-Плевен

 

 

 

Актуални новини