ЦПЛР - Плевен

Център за работа с деца

Основно меню

ЦПЛР - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА
Община Плевен

Уважаеми родители, деца и ученици!

     От 15.06.2024 г. започна записването на деца и ученици, желаещи да се обучават безплатно през новата 2024/2025 учебна година в Център за подкрепа за личностно развитие - Център за работа с деца - гр. Плевен.

Всички родители, които желаят децата им да посещават предлаганите форми през учебната 2024/2025 година, следва да попълнят заявление по образец /от сайта или на място в ЦРД/.

За повече информация може да позвъните на ръководителите на школи и клубове /телефоните са публикувани на сайта в секция "Прием"/, на телефоните на ЦПЛР-ЦРД-Плевен /087 937 5109 – служебен и 088 721 6541 – директор/ и на място в ЦПЛР-ЦРД-Плевен, ул. "Дойран" №79.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        От  ръководството на ЦПЛР-ЦРД-Плевен