ЦПЛР - Плевен
Център за работа с деца

Смесен хор "Звъника" - ръководител Иванка Делийска

 

 Създаден през 1984г.

За изминалия период са реализирани над 1800 концертни изяви, голяма част, от които самостоятелни.

Много и все престижни са наградите на детския хор от Национални и Международни музикални фестивали, значителен брой, от които GRAND PRIX отличия.

По повод 35 годишнината и за високи постижения в областта на хоровото изкуство на "Звъника" е присъдена "Златна лира" от Съюза на музикалните и танцови дейци в България.

Концертната програма на „Звъника“ е разнообразна и включва творби от български и чужди автори, които се изпълняват в оригинал.

Освен творческа, атмосферата в „Звъника“е подходяща за изграждане на много приятелства и добродетели, които оставят трайна следа в дълговременното формиране на детската личност.

Създател и настоящ художествен ръководител на "Звъника" е госпожа Иванка Делийска-носител на множество високи персонални награди, заслужил гражданин на Плевен.