ЦПЛР - Плевен
Център за работа с деца

Клуб "Краезнание" - ръководител Николай Тотев

 

В школата дейността е концентрирана върху историческите процеси в централна северна България

и уникалния принос на нашите предшественици за утвътждаване на общобългарските ценности.  Важното е приучаване на децата за работа с доказателственния материал „археология,исриография, етнография и др.“

Приучават се към толерантност чрез специално внимание върху интегриране на  етнически групи, приобщени към бългатския етнос в различни исторически периоди

.За основно помагало ползваме проучване върху историята на населението, обитаващо средното поречие на река Вит, както и преки документи, свидетелставащи  историята на родния край.

Участия в:

Национален конкурс „Мадарски конник“ и  Международен форум „Велики Преслав – историята на цял един народ“.

Като основна идея на цялостната работа е:

   „Ако морските народи могат да се гордеят със своята ТАЛАСОКРАТИЯ - „Владетели на моретата“ - то нашите предшественици с гордост могат да се нарекат „Повелители на речните долини“ и колкото по смесен е един народ, толкова е

по-здрав, по-умен и по-красив.